22
mrt
Sluitingsfeest

De Gilde

De schietingen

De vrijdagse schietingen van de Gilde Karel de Goede beschrijven valt niet mee: zoals dit ook met het nieuws het geval is zijn de goede tijdingen zelden spectaculair. De gezonde ambiance en de vriendschappelijke sfeer, zonder onderscheid van rang of stand - die zo kenmerkend zijn voor onze Gilde - staan er in elk geval borg voor dat de Confraters steeds weer in groten getale aanwezig zijn op de wekelijkse schietingen .

Gildeschietingen wisselen af met schietingen die door één of meerdere Confraters worden gejond en waarvan sommige uitgegroeid zijn tot een echte traditie. Denken we maar aan de schietingen van de Paul’s en van de Luc’s, van de F’s en van de Cent-Kilo’s, ... enz. Ook bijzondere gelegenheden geven aanleiding tot het jonnen van een speciale schieting, zoals de steeds spetterende schietingen aangeboden door de jubilarissen die elk jaar gevierd worden ter gelegenheid van het feest van Karel de Goede.

Regelmatig mag de Gilde ook gasten verwelkomen, die op uitnodiging van de prijsgever even komen meegenieten van de unieke sfeer van de Gilde. De Burgemeester laat geen kans voorbij gaan om ook eens de boog ter hand te nemen, terwijl ook de pastoor van Damme - weze het met meer mercantiele bedoelingen - ieder jaar op het appèl is ( het liefst wanneer er mosselen op het menu staan). “ ‘t Mannetje uit de Mane” vaart er wel mee...

Ook vestimentair staat de Gilde niet stil. In 1996 beslist de Eed om enige wijzigingen aan te brengen aan het traditionele uniform, dat zich tot dan beperkt tot de gekende pull-over met het gildekenteken. Voortaan zullen alle Confraters hetzelfde blauwe hemd dragen onder de pull, en een blauwe das met het wapen van de Gilde.

De Gilde knoopt ook weer aan met een oude traditie: er komen opnieuw waardebonnen op de pers. De Eed beslist inderdaad over te gaan tot de aankoop van kristallen wijnglazen, waarin het wapen van de Gilde gegraveerd is. Deze glazen kunnen door de Confraters die het wensen aangekocht worden met de waardebonnen die als prijzen op de pers gezet worden. Waar er aanvankelijk bij sommigen enige scepsis bestaat nopens dit initiatief, zijn de waardebonnen op de pers ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. De prijsvogels waarop een bon wordt gezet, sneuvelen meestal het eerst. Het afschieten ervan geeft aanleiding tot een gezonde competitie tussen de Confraters, wat alleen maar de ambiance kan ten goede komen.

De Eed

Momenteel is de Eed als volgt samengesteld:
 • Hoofman: Jan De Busscher
 • Stadhouder: Thierry Pont
 • Sire: Stefaan Beuren
 • 1e Deken: Luc Hoste
 • 2e Deken: Freddy Tempelaere
 • Griffier: Piet De Langhe
 • Trezorier: Kristof Pont
 • 1e Hofmeester: Stijn De Busscher
 • 2e Hofmeester: Jacques Van Huysse
 • Baljuw: Filip Van Gheluwe
 • Raadslid: Emiel Thys
 • Raadslid: Bruno Dewaele
 • Raadslid: Francis Chlarie
 • Raadslid: Stefaan Beuren

Sires en Keizers

Voor de duur van zijn sireschap (drie jaar) maakt ook de Sire deel uit van de Eed, als derde in rang.

De Sireschietingen bestaan in alle schuttersgilden en kunnen bogen op een eeuwenoude traditie. Het afschieten van de Sirevogel - om de begeerde titel van Sire te bemachtigen - geeft in elke gilde aanleiding tot een spannende strijd tussen de Confraters. Ook in de Gilde Karel de Goede wordt om de drie jaar met spanning uitgezien naar de Sireschieting.

Wie zich driemaal na elkaar Sire schiet mag daarenboven de prestigieuze titel van ‘Keizer’ dragen. Deze uitzonderlijke prestatie werd tot nu toe reeds viermaal geleverd. De Confraters Erik Overstraete, Jan Gydé, Paul Derere en Luc Dumoulin mogen zich met de nodige fierheid Keizer noemen. Zij schoten zich respectievelijk in 1984, in 1990, in 1996 en in 2016 Keizer.

Top
Regis Datiae Karoli

TOURNANTE TOP 10

Trezorier
41
Sire
37
Werbrouck J.
36
De Craemere R.
23
Stadhouder
23
Hofmeester 2
22
Descamps D.
15
Alliet K.
13
Beernaert J.
13
Keizer I
13

WITTE TOP 3

Van Maele L.
18
Ennaert B.
16
Hostyn W.
13

UIL TOP 3

Trezorier
6
Ennaert B.
5
Deken 1
2
Brugge Werelderfgoed