31
mrt
Sluitingsfeest

Welkom op de site van Karel de Goede

Weinig verenigingen kunnen bogen op een zo eeuwenoude traditie als de schuttersgilden. Veel van deze gilden zijn gegroeid uit godsdienstige broederschappen, die zo typerend waren, voor de hoge Middeleeuwen. Met de groei van de steden evolueerden deze broederschappen tot militaire verdedigingskorpsen. Hun geschiedenis gaat terug tot de dertiende eeuw.  In elke stad in Vlaanderen van enige betekenis vinden we wel sporen van een Sint-Jorisgilde of Sint-Sebastiaansgilde, genoemd naar de klassieke patroonheiligen van respectievelijk de kruisboog- en de handboogschutters.  In de loop der eeuwen verdween het militair karakter maar de schuttersgilden bleven bestaan als – dikwijls prestigieuze – amusementsverenigingen. Sommige gilden kunnen dan ook terugblikken op een geschiedenis van meer dan zeven eeuwen.

Ook later werden nog schuttersgilden opgericht. De burgerij verenigde er zich met behoud van traditionele gildegebruiken en vond er een aangenaam vermaak.

De Koninklijke Gilde Karel de Goede past eveneens in deze eeuwenoude schutterstraditie. Hoewel haar geschiedenis in vergelijking met sommige gilden nog bescheiden is, kon ze in het jaar 2001 toch al haar 75-jarig bestaan vieren. Deze website schetst een beeld van de afgelopen driekwart eeuw. De goede verstandhouding en de vriendschap onder de Confraters staat borg voor een bloeiend gildeleven, waar ook de oude gildegebruiken worden gerespecteerd.

Als hoofdman druk ik de hoop uit dat dit nog vele jaren mag duren.

Jan De Busscher
Hoofdman

Top
Regis Datiae Karoli

TOURNANTE TOP 10

Hofmeester 2
33
Stadhouder
27
Werbrouck J.
24
Hofmeester 1
23
Keizer I
22
Raadslid Van Huysse J.
22
De Schuyter P.
18
De Craemere R.
13
Raadslid Dewaele B.
11
Raadslid Thys E.
11

WITTE TOP 3

Van Maele L.
23
Griffier
9
Michels P.
9

UIL TOP 3

Ennaert B.
6
Hofmeester 1
6
Van Maele L.
2
Brugge Werelderfgoed